1. Home
  2.  » Disclaimer

Disclaimer

Hoewel constante zorg en aandacht besteed wordt aan de informatie die op de website is geplaatst, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop je hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. Als je ons op fouten attent maakt zullen wij ze zo snel mogelijk verbeteren.

Verloskundigenpraktijk “De Heuvelrug” is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.