Home » Prenataal onderzoek en diagnose

Prenatale screening en diagnostiek

Bij prenatale screening is het door middel van onderzoeken mogelijk om aangeboren afwijkingen bij je ongeboren baby op te sporen. Dit onderzoek heeft geen invloed op jouw zwangerschap. Al deze onderzoeken zijn echter geen garantie op een gezonde baby. Bepaalde afwijkingen zijn ongeneeslijk of niet op te sporen.

Hoe werkt een prenatale screening?

Bij jouw eerste bezoek aan de verloskundige wordt je gevraagd of je meer informatie wilt over prenatale screening. Ter voorbereiding op dit gesprek kun je alvast belangrijke informatie vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl Ook kun je daar gebruikmaken van de keuzehulp ‘Bewust kiezen’. Deelname aan de screening is niet verplicht. Na het counseling gesprek bepaal je zelf of je wilt deelnemen aan het onderzoek.

Onderzoek syndroom van Down, Edwards, Patau

Bij een prenatale screening kunnen zwangeren laten onderzoeken of er een kans bestaat dat hun baby een afwijking heeft zoals Down, Edwards of Patau.

Downsyndroom

Baby’s, kinderen en volwassen met down hebben een verstandelijke beperking. In hoeverre deze beperking zich bij een kind ontwikkelt is niet te zeggen. Naast een verstandelijke beperking hebben deze mensen ook vaak last van gezondheidsklachten.

Edwardssyndroom en Patausyndroom

Baby’s die lijden aan het syndroom van Edwards of Patau sterven veelal vóór of rond of vlak na de geboorte. Ouder dan 1 jaar worden ze zelden. Naast een verstandelijke beperking kampen ze met ernstige fysieke afwijkingen.

Combinatietest, NIPT test

De combinatietest is een test die vroeg in de zwangerschap kan worden gedaan. Het is een kansberekening om te bepalen hoe groot de kans is dat de baby een van bovenstaande aandoeningen heeft. Voor de combinatietest wordt bij de zwangere vrouw tussen 9 en 14 weken van de zwangerschap bloedonderzoek gedaan en tussen 11 en 14 weken een nekplooimeting van de baby. Als uit de combinatietest blijkt dat er een verhoogd risico bestaat op het krijgen van een baby met een van bovenstaande aandoeningen, kan de NIPT test worden gedaan. Dit is ook een bloedtest waarbij laboratoriumonderzoek uitwijst of het DNA in het bloed chromosoomafwijkingen vertoont.

 

bloedafname prenatale screening
FARA IRIS

20 weken echo of SEO

Het belangrijkste doel van de 20 weken echo is het opsporen van fysieke afwijkingen bij de baby. Daarnaast kijkt FARA uitgebreid naar de ontwikkeling van de organen van je baby. Daarbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen aan het licht komen. Verder kijken meten we bij de 20 weken echo de groei van het kindje, of er voldoende vruchtwater aanwezig is en naar de plaats van de placenta of moederkoek. Onze verloskundige zal je op het spreekuur informeren over de procedure van deze echo.

Voor prenataal onderzoek werkt Verloskundigenpraktijk de Heuvelrug samen met het verloskundig screeningscentrum FARA in Ede.

Gezondheidscentrum
Nieuw Schoneveld
Schoneveld 29
3911 XR  Rhenen
Telefoon: 06 - 22 49 79 29
info@heuvelrugverloskundigen.nl

Copyright ©2014-2019 Praktijk voor verloskunde De Heuvelrug. Alle rechten voorbehouden.
Website: DKGS.nl - SEO tekst: Tekstbureau Kiki Koning