1. Home
  2.  » Erkenning kind

Erkenning kind

Een man is automatisch wettelijk de vader van je kind als hij met jou is getrouwd of een geregistreerd partnerschap met je heeft. Ook als 2 vrouwen zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, wordt de duomoeder automatisch de moeder van je kind, mits voor de zwangerschap gebruik is gemaakt van een onbekende donor volgens de wet. Als je niet bent getrouwd, maar je kind de achternaam van je partner wilt geven, kan deze het kind erkennen. De erkenner hoeft niet de verwekker te zijn.

Akte erkenning kind

Een erkenningsakte van het ongeboren kind laat je opstellen bij het gemeentehuis. Regel dit al tijdens je zwangerschap. Het document kan pas worden opgemaakt als beide partners tegelijk op het raadhuis verschijnen en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Nadat de akte is ondertekend is de erkenning een feit. Bij aangifte van de geboorte van jullie baby moet je partner het document van erkenning tonen.

erkenning kind info over

Rechtspositie partner

Bij aanvaarding ontstaat slechts een juridische band tussen jouw partner en het kind. Jouw partner is als ouder verplicht tot onderhoud van je kind. Een ouderlijk gezag heeft je partner daarmee nog niet. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de kantonrechter. Zodra dit verzoek is geregeld hebben jullie beiden dezelfde rechten en plichten tegenover het kind.

Wil je uitgebreide informatie over het erkennen van je kind, kijk dan op de website van de rijksoverheid.